Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII SITE GENERALE

INTRODUCERE

Acest site este operat de ȘTEFAN VALENTIN MANDACHI, denumit în continuare PROPRIETAR.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a acestui site web și condițiile de programare, prin intermediul acestui site web (denumit în continuare “Termeni și Condiții”).

UTILIZATORUL va citi cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice operațiune prin intermediul acestuia.

Politica de confidențialitate, Politica de înscriere și participare la seminar, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezenții “Termeni și Condiții”.

Prin acceptarea “Termenilor și Condițiilor”, UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate PROPRIETAR, precum și cu toate celelalte Politici, orientări aplicabile în mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare.

Dacă UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termenii și Condiții”, este rugat să nu utilizeze acest site web.

PROPRIETARUL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment “Termenii și Condițiile”.

Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, UTILIZATORUL este rugat să verifice secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

UTILIZATORUL se va asigura că revine periodic la această pagină pentru a se asigura că este familiarizat cu cea mai recenta versiune a acestor “Termeni și Condiții”.

UTILIZATORUL poate determina momentul când “Termenii și Condițiile” au fost ultima dată actualizați sau modificați, prin citirea mențiunii situată sub titlul “Termeni și Condiții PROPRIETAR ”, mențiune denumită “actualizați la data de ….”

În măsura în care exista un conflict între acești “Termeni și Condiții PROPRIETAR ” și alți Termeni și Condiții suplimentari și speciali prezentați pe site, “Termenii și condițiile” suplimentare și speciale vor prevala.

Acești “Termenii și Condiții” se aplică pe toate site-urile deținute și / sau operate de PROPRIETAR, incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postați Termenii și Condițiile, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, “Site-ul”), dar și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului (“Serviciile”).

DEFINIȚIILE TERMENILOR FOLOSIȚI în PREZENTUL DOCUMENT

Prezenții “Termeni și Condiții” se vor aplica tuturor accesărilor sau vizitelor pe site, precum și produselor comercializate și serviciilor prestate de către PROPRIETAR (reprezentat în cadrul prestărilor de servicii constând în organizarea de semănării privind subiecte de educație antreprenorială de către societatea S.C. CALIFORNIA HOLDING S.R.L.), prin intermediul site-ului său.

În cuprinsul prezenților “Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

COMUNICARE – înseamnă orice forma de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand PROPRIETAR;

COOKIE – înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web;

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

PROPRIETAR – înseamnă denumirea sub care se prezinta ȘTEFAN VALENTIN MANDACHI;

LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;

NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către PROPRIETAR utilizatorilor săi care si-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și produsele/serviciile furnizate de PROPRIETAR, destinate utilizatorilor săi;

OPERATOR – reprezintă societățile care se reunesc sub denumirea de brand PROPRIETAR;

SITE WEB – înseamnă site-ul https://caietulvisurilor.ro/w

SECTIUNE – înseamnă o secțiune de pe site-urile https://caietulvisurilor.ro/;

SPAM – înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitata interzisa de lege atâta timp cat nu exista acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). PROPRIETAR nu încurajează SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;

STOCAREA – păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;

UTILIZATOR – este orice persoana fizica care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă. În cazul în care UTILIZATORUL va participa la semănării online sau alte forme organizate de PROPRIETAR și colaboratorii săi, este necesară înregistrarea cu user și parolă;

VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului https://caietulvisurilor.ro/ sau a unei subsecțiuni din acesta;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

UTILIZATORUL va putea naviga prin site-ul web și va putea vizualiza conținutul acestuia după ce se va înregistra cu un nume de cont și o parola.

UTILIZATORUL este responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe site-ul web de către acesta, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de UTILIZATOR.

De asemenea, UTILIZATORUL este de acord:

(i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și

(ii) să mențină și să actualizeze prompt informațiile furnizate pentru că acestea sa fie a, exacte, actuale și complete.

Dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau PROPRIETARUL are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, PROPRIETARUL are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs solicitărilor, la libera sa alegere.

Datele și informațiile furnizate de UTILIZATOR sunt supuse Politicii de confidențialitate și Politicii de protecție a datelor cu caracter personal.

Prin utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului este de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate și în Politica de protecție a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre UTILIZATOR, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către PROPRIETAR.

PROPRIETARUL nu este răspunzătoare pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității UTILIZATORUI de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către UTILIZATOR a datelor furnizate sau autorizarea de către UTILIZATOR acordată unei alte persoane de a utiliza datele UTILIZATORULUI.

COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

În legătură cu utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului web precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează UTILIZATORUL că și utilizator în formularul de contact pus la dispoziție de către PROPRIETAR este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:

 • comunice, transmită sau pună la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu are dreptul sa o pună la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală;
 • comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane;
 • comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod;
 • restricționeze sau împiedică accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;
 • accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;
 • modificarea site-ului în orice mod sau orice forma, în scopul de a obține acces neautorizat la site;
 • utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal;
 • folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credință;
 • exprimarea în md expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentând-le că fiind aprobate de PROPRIETAR, fără acordul PROPRIETARULUI acordat în prealabil, în forma scrisa;
 • prezentarea că fiind o alta persoana sau reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau una fictiva, inclusiv că și colaborator al PROPRIETARULUI sau reprezentant al PROPRIETARULUI;
 • transmiterea oricărui conținut sau informație care este ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, de ură, vulgare sau în alt mod, sau încalcă drepturile PROPRIETARULUI sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către PROPRIETAR);
 • utilizarea site-ului pentru a face rău minorilor în orice fel;
 • transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;
 • modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a Site-ului;
 • eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site;
 • comportamente de hărțuire în mediul online;
 • crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții PROPRIETARULUI;
 • folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul PROPRIETAR prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișat pe site;
 • culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;
 • încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene.

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Condiții”.

De asemenea, prin acceptarea prezenților „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL declară că a înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astăzi în mediul online.

În cazul în care UTILIZATORUL alege să prezinte orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție de către PROPRIETAR recunoaște și este de acord că:

 • mesajele UTILIZATORULUI nu conțin informații confidențiale sau protejate;
 • PROPRIETARUL nu este și nu poate fi răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise;
 • PROPRIETARUL nu este ținut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;
 • PROPRIETARUL are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau sa dezvăluie) aceste comunicări în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; mesajele și informațiile transmise de UTILIZATOR vor deveni în mod automat proprietatea PROPRIETARULUI;
 • UTILIZATOR nu are dreptul la nici o compensație de orice fel de la PROPRIETAR în nici un caz.
 •  

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și RESTRICȚII LA UTILIZARE

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, UTILIZATORUL poate utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu elimine nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, poate utiliza Site-ul și Materialele exclusiv pentru uzul său personal cu condiția că să nu utilizeze, reproducă, modifice, afișeze, distribuie, să creeze lucrări derivate sau eludeze orice măsură tehnologică prin care se controlează în mod eficient accesul la Site și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.

Folosirea Site-ului și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii și Condiții”, este o încălcare a drepturilor de autor ale PROPRIETARULUI și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.

Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, know-how și materiale (precum și toate modificările și lucrările derivate ale acestora, precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fără a se limita la, selecția, secvența “look and feel” și dispunerea elementelor, precum și succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de PROPRIETAR și vor rămâne proprietatea exclusivă a PROPRIETARULUI.

UTILIZATORUL este de acord că Site-ul este protejat prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmă că nu dobândește nici un drept de proprietate, prin utilizarea Site-ului sau a Materialelor, că nu va contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea PROPRIETARULUI, a site-ului și conținutul acestuia.

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Site (denumite colectiv “Mărci”) sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale PROPRIETARULUI și ale PARTENERILOR PROPRIETARULUI.

Mărcile comerciale pentru proprietatea PROPRIETAR, înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu orice serviciu care nu este oferit de PROPRIETAR, în orice mod care ar putea să provoace confuzie în relația cu clienții, sau în orice mod care denigrează PROPRIETAR.

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea, explicită sau implicită, sau în alt mod, unui drept de a utiliza orice marca comercială, fără permisiunea expresă scrisă a PROPRIETARULUI sau PARTENERILOR acestuia.

Utilizarea necorespunzătoare a oricărei Mărci comerciale este interzisă, iar PROPRIETARUL va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală în astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natură civila și / sau penală.

Mărcile comerciale deținute de PROPRIETAR pot fi identificate în lista mărcilor publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală.

 

LINK-URI.

Ca un avantaj pentru utilizatorii site-ului PROPRIETAR, se pot furniza link-uri către site-uri web ale unor terțe părți.

Daca UTILIZATORUL folosește aceste link-uri, va părăsi site-ul PROPRIETAR. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor link-uri către acele site-uri sau aplicații ale terțelor părți privesc strict relația dintre UTILIZATOR și terțele părți.

Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, PROPRIETARUL nu este responsabil pentru conținutul, produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web, ori pentru orice actualizări sau modificări ale acestor site-uri, pentru utilizarea sau incapacitatea de a utiliza astfel de site-uri sau alte practici ale acestor site-uri, precum și faptul că PROPRIETAR oferă astfel de legături nu indică nici o aprobare sau susținere a oricărui material conținut pe orice site.

Site-urile terțelor părți nu sunt sub controlul PROPRIETARULUI, și aceasta nu va face nici o reprezentare în ceea ce privește calitatea, adecvarea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror site-uri la care poate oferi prin link-uri. PROPRIETARUL își declină orice responsabilitate pentru conținutul, legalitatea, decența sau acuratețea informațiilor, precum și pentru orice produse și servicii, care apar pe orice site-ul / aplicația terțelor părți.

Prin prezenții „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL exonerează în mod complet, irevocabil, dar și pentru totdeauna PROPRIETAR și renunță la orice pretenție sau cerere pe care ar putea-o avea împotriva PROPRIETARULUI cu privire la astfel de linkuri sau site-uri ale terțelor părți.

ACCESUL MINORILOR

PROPRIETARUL încurajează părinții să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a stabili dacă acordă autorizație copiilor minori pentru a accesa Site-ul. Protecțiile care asigură un control parental (cum ar fi serviciile de hardware, software sau de filtrare) sunt disponibile în comerț, acestea putând ajuta UTILIZATORUL la limitarea accesului la materialul care este dăunător pentru minori.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR și CONDIȚIILOR. DAUNE-INTERESE.

Încălcarea acestor “Termeni și Condiții”, inclusiv folosirea neautorizata a site-ului, pot fi cercetate și se pot lua masuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la procese civile, penale sau de altă natură.

UTILIZATORUL înțelege și este de acord că rămâne la libera alegere a PROPRIETARULUI, și fără o notificare prealabilă, că PROPRIETARUL poate restricționa sau bloca accesul UTILIZATORULUI la site sau la serviciile oferite de acesta, că poate anula anumite evenimente, poate refuza sa onoreze anumite servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătură cu UTILIZATORUL ori cu o persoana care acționează în mod concertat cu UTILIZATORUL, dacă PROPRIETARUL consideră că “Termenii și Condițiile”, drepturile PROPRIETARULUI, partenerilor săi sau drepturile altui vizitator sau site sunt încălcate.

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Site-ul, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate că atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordata acestuia. Nici o opinie, sfat sau declarație a PROPRIETAR, fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în alta modalitate, nu creează nici un fel de garanție.

PROPRIETARUL nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de către o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar PROPRIETARUL nu va fi parte în nici un mod în eventuale tranzacții derulate intre UTILIZATOR și o terță parte.

Utilizarea site-ului și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria răspundere a UTILIZATORULUI. De asemenea, UTILIZATORUL este unica persoana răspunzătoare pentru orice daună cauzata sistemului din computerul UTILIZATORULUI sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.

Sfaturile sau informațiile, fie că sunt acordate oral fie în scris, obținute de UTILIZATOR din partea PROPRIETARULUI și / sau a oricăror entități care alcătuiesc acest brand sau prin acest site nu va crea nici o garanție care nu este stipulată în mod explicit.

Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor. Cu toate că PROPRIETARUL încearcă să asigure integritatea Site-ului, nu garantează cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului.

În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusă la îndoială, UTILIZATORUL este rugat să contacteze PROPRIETAR la adresa de e-mail contact@caietulvisurilor.ro ,iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a permite PROPRIETARULUI să contacteze UTILIZATORUL. PROPRIETARUL va încerca să soluționeze problemele UTILIZATORULUI cât mai curând posibil, având în vedere o perioadă rezonabilă de timp.

RĂSPUNDERE

În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici PROPRIETARUL și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători  față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență în legătură cu site-ul sau materialele prezentate pe site.

PUBLICITATE

Newsletter-ele PROPRIETARULUI sunt transmise prin intermediul entităților care formează brandul PROPRIETARULUI. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care UTILIZATORUL completează formularul de contact pus la dispoziție de către PROPRIETAR, acesta are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin completarea formularului de dezabonare pus la dispoziție pe pagina principală, denumită și „Home Page” .

Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezenții „Termeni și Condiții”.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor UTILIZATOR este foarte importantă pentru noi așadar, toate informațiile personale ale UTILIZATORUI vor rămâne confidențiale.

Informațiile de orice natura furnizate de către UTILIZATOR către PROPRIETAR, vor rămâne în proprietatea PROPRIETAR.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, UTILIZATORUL oferă PROPRIETARULUI acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord ca PROPRIETARUL să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care i le-a transmis prin intermediul Site-ului.

PROPRIETARUL va asigura confidențialitatea datelor UTILIZATORULUI, respectiv a datelor introduse în cadrul formularului pus la dispoziție de către PROPRIETAR, mai precis a numelui, a prenumelui, e-mail-ul, numărul de telefon, precum și celelalte detalii în legătură cu mesajul transmis pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu Politica de protecție a datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, este responsabilitatea UTILIZATORULUI să se asigure că informațiile furnizate și transmise pe site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea prezenților “Termeni și Condiții” UTIIZATORUL este de acord să informeze în cel mai scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea datelor UTILIZATORULUI este în pericol.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În temeiul Deciziei nr. 200 din 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare pentru care nu este necesară notificarea în cadrul Autorității de Supraveghere Națională a Datelor cu Caracter Personal, PROPRIETARUL este scutită de la obligația de a notifica autoritatea de supraveghere.

Cu toate acestea, deși nu mai este necesară efectuarea notificării către Autoritatea de Supraveghere Națională a Datelor cu Caracter Personal, PROPRIETARUL își va respecta în continuare obligațiile prevăzute în cadrul Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.

PROPRIETARUL are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizează UTILIZATORUL despre sine.

1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor personale ale UTILIZATORULUI este o preocupare majoră pentru PROPRIETAR. De aceea, PROPRIETARUL își propune să ofere o experiență online sigură, cu respectarea drepturilor UTILIZATORULUI.

PROPRIETARUL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa de e-mail a UTILIZATORULUI unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa de e-mail a UTILIZATORULUI altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul explicit al UTILIZATORULUI. Orice UTILIZATOR care a furnizat explicit pe site, adresa sa de email poate opta că aceasta să fie ștearsă din baza de date. PROPRIETARUL nu va efectua comunicări comerciale prin posta electronica, cu excepția cazului în care UTILIZATORUL si-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Orice persoană care vizitează site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui Site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru utilizarea datelor furnizate în scopurile menționate mai jos.

Datele personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de UTILIZATOR, de exemplu, în contextul completării unui formular, al unui sondaj de opinie sau în cursul executării unui contract (cum ar fi contractarea unui serviciu).

Natura informațiilor solicitate se referă, în special, la date personale (nume, prenume, numere de telefon, adresa de e-mail), însă poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu efectuarea unei programări sau oferirea unui feedback pentru serviciile oferite de PROPRIETAR.

Completarea de către UTILIZATOR a formularelor din site echivalează cu acceptarea necondiționată că datele pe care le furnizează prin aceste formulare să fie incluse în baza de date a PROPRIETARULUI și cu utilizarea și prelucrarea de către PROPRIETAR și colaboratorii săi pentru desfășurarea activităților de prelucrare și prestare a serviciilor de organizare de seminarii privind subiecte de educație antreprenorială și / sau management, de gestiune economică – financiară, de marketing și publicitate, statistice, comercializare produse, precum și pentru serviciile de comunicații electronice (prin email, SMS sau telefon).

Încetarea operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate face prin următoarele modalități:

 • prelucrarea în alt scop, cu consimțământul persoanei vizate;
 • ștergere, distrugere, arhivare.
 •  

2. Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

PROPRIETARUL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este dotat și care este furnizat de societăți terțe producătoare de programe de calculator. Deși PROPRIETARUL a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare și accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.

 • Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați desemnați în mod special.
 • În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor operatorul face informarea acestora cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți de către operator asupra confidențialității. Utilizatorii sunt obligați să își închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.
 • Orice date cu caracter personal tipărite pe format fizic, vor fi stocate și arhivate într-o încăpere închisă cu cheie cu acces restricționat.
 • În scopul menținerii securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virușilor informatici) operatorul ia măsuri care constau în:
 • interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 • informarea colaboratorilor care au acces la bazele de date în privința pericolului privind virușii informatici;
 • implementarea unor sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor informatice;
 • Criptarea datelor prin certificat de securitate SSL pentru criptarea informațiilor care circulă prin canalele din internet intre site și UTILIZATORUL său.

PROPRIETARUL depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizând noile tehnologii în domeniu și atunci, dacă este cazul, le aplică în vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate.

3. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Informațiile pe care UTILIZATORUL le furnizează vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către PROPRIETAR în următoarele scopuri:

 • Comercializarea CAIETULUI VISURILOR;
 • prestarea serviciilor de organizare de semănării privind subiecte de management;
 • informarea utilizatorilor / clienților cu privire la statusul cursurilor, prin telefon și prin e-mail;
 • facturarea serviciilor comandate;
 • evaluarea serviciilor oferite;
 • de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la servicii, promoții sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către PROPRIETAR și de partenerii săi și administrare a bazei de date clienți (consumatori), numai în măsura în care persoana vizată și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului în acest scop;
 • efectuarea de studii de piață, de monitorizare a comportamentului consumatorului;
 • prelucrarea și soluționarea de către PROPRIETAR a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea secțiunea de “CONTACT” afișată pe Site);
 • alte activități întreprinse de PROPRIETAR și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Astfel, PROPRIETARUL se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către UTILIZATOR prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, fără acordul prealabil al UTILIZATORULUI.

PROPRIETARUL poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință pentru conformarea cu dispozițiile legale. Atunci când PROPRIETAR este solicitată să furnizeze date cu caracter personal în situațiile legale, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, PROPRIETARUL are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORUL.

Prin completarea datelor în formularul pus la dispoziție de către PROPRIETAR, UTILIZATORUL declara și accepta necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a PROPRIETARULUI și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către PROPRIETAR, entitățile care formează brandul PROPRIETARULUI și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către PROPRIETAR, entitățile care formează brandul PROPRIETARULUI și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piața, de statistica, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, UTILIZATORUL își da acordul expres și neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către PROPRIETAR entităților care formează brandul PROPRIETARULUI.

4. Drepturile utilizatorilor de acces asupra datelor personale

UTILIZATORULUI și toate persoanele care transmit către site, datele personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.

Prin citirea Politicii de confidențialitate, Politicii de protecție a datelor cu caracter personal și a „Termenilor și Condițiilor” ale acestui Site, UTILIZATORUL a luat cunoștința faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției și libera circulație a acestor date. Totodată, are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale ale sale și de a solicita actualizarea, ștergerea totală sau parțială a acestora.

UTILIZATORUL își poate exercita, în mod gratuit și fără nicio justificare, oricare dintre drepturile enumerate mai sus, astfel:

 • dreptul la informare, respectiv PROPRIETARUL este obligată să furnizeze informații privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, scopul în care se face prelucrarea datelor, dacă furnizarea tuturor datelor este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza, precum și existența drepturilor pe care le are;
 • dreptul de acces, respectiv PROPRIETARUL  are obligația să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, în limita unei solicitări pe an, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediată pe adresa contact@caietulvisurilor.ro; de asemenea are dreptul și asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, dar și de a ataca deciziile operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale.
 • dreptul de intervenție asupra datelor, respectiv PROPRIETARUL are obligația să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea datelor personale. Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

De asemenea, PROPRIETARUL poate furniza datele cu caracter ale UTILIZATORULUI altor societăți cu care se afla în relații de colaborare, precum și entităților care alcătuiesc brandul PROPRIETARULUI, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

PROPRIETARUL se obliga să nu solicite în mod expres date cu caracter personal legate de starea de sănătate a utilizatorilor prin formularul sau de contact.

În ipoteza în care prin completarea datelor în formularul de contact pus la dispoziție de către PROPRIETAR, UTILIZATORUL comunică către PROPRIETAR și date referitoare la starea sa de sănătate, acest lucru este făcut numai în baza liberului sau arbitru.

Utilizarea Cookie – urilor

Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că PROPRIETARUL poate culege și păstra date statistice și anonime, fără a identifica persoanele care vizitează acest Site.

Când vizitează Site-ul, serverul de web înregistrează automat date cum ar fi numele furnizorului UTILIZATORULUI de servicii internet și site-ul web de pe care efectuează vizita. Aceste date sunt anonime, fără a exista nicio asociere între acestea și datele personale ale UTILIZATORULUI.

În vederea îmbunătățirii experienței de navigare online și pentru a se asigura că serviciul este relevant pentru nevoile UTILIZATORULUI, Site-ul folosește module cookie și serviciu de analiză web Google Analytics (aparținând companiei Google Inc.). Google Analytics colectează și prelucrează informații statistice pentru a evalua utilizarea de către UTILIZATORUL a site-ului și pentru elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului. Pentru a colecta aceste date, Google folosește cookie uri, dar adresa IP transmisă de către browser-ul din care accesați Site-ul în Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google sau de către PROPRIETAR.

UTILIZATORUL poate refuza utilizarea cookie-urilor prin ștergerea modulelor cookie din computer (prin accesarea instrucțiunile din meniul browser-ului folosit, făcând click pe butonul Help ⁄ Ajutor). Dacă alege să nu folosească module cookie când vizitează site-ul, unele funcții și pagini nu vor funcționa corespunzător.

Mai multe informații despre politica de utilizare a modulelor cookie, se pot găsi în Politica PROPRIETARULUI privind modulele cookie.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ și JURISDICȚIE

Utilizarea prezentului site, a materialelor acestuia precum și a serviciilor la care are acces prin intermediul acestui site sunt guvernate de legislația română.

Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care are acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului Suceava.

Orice persoana are dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Aceasta are dreptul de a solicita PROPRIETARULUI să șteargă informațiile referitoare la persoana sa, contactând PROPRIETARUL, în scris, pe adresa: contact@caietulvisurilor.ro.

ÎNCETAREA

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu dispozițiile inserate în prezenții “Termeni și Condiții” .

PROPRIETARUL își rezervă dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat acești “Termeni și Condiții”, precum și / sau de a restricționa accesul la utilizarea Site-ului sau a oricărei Secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetata a drepturilor de autor. La încetarea acestor “Termeni și Condiții”, dreptul de a utiliza Site-ul va înceta imediat, și UTILIZATORUL va distruge toate materialele obținute de pe site și toate copiile acestora.

UTILIZATORUL este de acord că orice încetare a accesului la sau utilizarea Site-ului poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că PROPRIETARUL poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta, și / sau orice un acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere.

UTILIZATORUL este de acord că PROPRIETAR nu este răspunzătoare pentru UTILIZATOR sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la Site sau la orice astfel de informații sau de fișiere, și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice astfel de rezoluțiune sau denunțare unilaterala.

ALTE CLAUZE

PROPRIETARUL își rezerva dreptul de a revizui și de a actualiza acești “Termeni și Condiții”, în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, precum și a Politicilor de confidențialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal și a politicii privind modulele cookie, atunci când accesați Site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Daca UTILIZATORUL are întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină poate să le adreseze la adresa de e-mail: contact@caietulvisurilor.ro

PROPRIETARUL are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului precum și prestările de servicii/comercializare CAIETULVISURILOR, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. PROPRIETARUL nu va fi responsabil pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului sau, fără că prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor.

De asemenea, serviciile confirmate de către PROPRIETAR, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de PROPRIETAR.

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toata perioada și pe parcursul căreia UTILIZATORUL vizitează site-ul și în cazul în care încetează să mai aibă calitatea de utilizator al site-ului, va trebui sa respecte în continuare obligațiile din Termenii de utilizare, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere.

Daca UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termeni și Condiții”, este rugat să nu utilizeze site-ul.

COMERCIALIZARE CAIETUL VISURILOR. PERFECTAREA CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ, VALABILITATE.

Odată cu lansarea comenzii, UTILIZATORUL acceptă comunicarea prin e-mail sau telefon prin care reprezentanții PROPRIETARULUI își derulează activitatea. Prezentul contract la distanță intră în vigoare în momentul confirmării comenzii de către reprezentanții PROPRIETARULUI. Confirmarea se efectuează verbal (telefonic) sau electronic (e-mail).

PROPRIETARUL nu consideră sub nici o formă o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. UTILIZATORUL devine proprietarul mărfii după confirmarea plății, în cazul plătii prin OP sau card respectiv după efectuarea plății și semnarea documentelor de transport în cazul livrării prin curier cu plata ramburs.

PREȚURI, MODALITĂȚI DE PLATĂ, FACTURARE.

Prețurile sunt afișate pe pagina dedicată, conțin TVA și nu includ cheltuielile de livrare. În cazul în care prețul nu este afișat, UTILIZATORUL are posibilitatea de a cere o ofertă. Prețul produsului comandat este cel afișat la data plasării comenzii. -Prețul imprimat pe factură este același cu cel transmis de reprezentanții PROPRIETARULUI în momentul confirmării comenzii. Pe baza informațiilor deținute de PROPRIETAR și a celor furnizate  de UTILIZATOR va fi emisă o factură pentru bunurile livrate. Totodată, coletul va fi însoțit de documentația prevăzută de lege pentru produsul /produsele comandat(e).

Produsul este disponibil în stoc. Cu toate acestea, PROPRIETARUL nu poate garanta disponibilitatea produselor postate. UTILIZATORUL este informat corect, conform termenilor și condițiilor, de disponibilitatea produsului comandat înainte de confirmarea livrării, deoarece pot apărea erori de comunicare în acest sens.

MODALITATE PLATĂ CU CARD BANCAR

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

În cazul opțiunii de plată “Online prin card bancar” UTILIZATORUL va fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăți unde va completa un formular cu informațiile despre cardul acestuia.

Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” dezvoltat de organizațiile de carduri Visa/MasterCard și care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri emise sub sigle Visa sau MasterCard, datele legate de cardul titularului acestuia, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul titularului acestuia a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea titularului de card în acest sistem prin introducerea unui cod/parolă secretă cunoscută numai de titularul cardului, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

“3-D Secure” se asigură, în primul rând, că nici o informație legata de cardul UTILIZATORULUI nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât LEI, tranzacțiile se efectuează în LEI, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului.

Important de știut! – Pentru plățile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la deținătorul de card!

Înainte de validarea plății, UTILIZATORUL trebuie să verifice cu atenție toate informațiile introduse. Odată validată plata, aceasta nu mai poate fi anulată.

POLITICA DE RETUR

Conform OUG 34/2014 UTILIZATORUL are dreptul de se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele și fără a suporta penalități în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care UTILIZATORUL sau un terț desemnat de acesta, intră în posesia fizică a produselor.

UTILIZATORUL trebuie să-și exercite dreptul de retragere prin informarea PROPRIETARULUI cu privire la decizia sa de a va retrage din contract, utilizând o declarație neechivoca. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient ca UTILIZATORUL să trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

PROPRIETARUL va restitui sumele achitate de către UTILIZATOR, inclusiv costurile livrării, în cazul returului integral.

ARTICOLUL 9. Dreptul de retragere.

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) si la art. 14.

(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menționată la alin. (1) expira in termen de 14 zile de la:

a) data încheierii contractului, in cazul contractelor de prestări de servicii;

b) ziua in care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a produselor, in cazul contractelor de vânzare, sau:

(i) in cazul in care consumatorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat, ziua in care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a ultimului produs.

La returnare, produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost primit, fără urme de uzura.

Condițiile dreptului de retragere se aplică doar consumatorilor persoane fizice, definite în art. 2, pct.1 al OUG 34/2014.

Nu pot fi returnate produsele care prezinta urme de lovire, deteriorare, uzură și sunt puse prin orice mijloc într-o stare necorespunzătoare repunerii în vânzare

CLAUZE SPECIALE

PROPRIETARUL și PARTENERII SĂI, implicați în organizarea de seminarii online nu sunt și nu vor fi răspunzători pentru informațiile prezentate în cadrul acestora și nu vor oferi nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din încrederea acordată participării sale la seminarii.

Nici o opinie, sfat sau declarație a PROPRIETARULUI și/sau PARTENERILOR săi, fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în cadrul seminariilor, nu creează nici un fel de garanție sau obligație pentru aceștia.

PROPRIETARUL și PARTENERII săi nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru sfaturile și informațiile oferite oral sau scris, obținute de UTILIZATOR din partea PROPRIETARULUI și PARTENERILOR săi, iar UTILIZATORUL este unica persoană răspunzătoare pentru orice pierdere, de orice natură, suferită.

În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici PROPRIETARUL și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători  față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență în legătură cu seminariile organizate și/sau materialele prezentate pe în cadrul acestora.