TERMENI ȘI CONDIȚII SITE GENERALE

Site-ul https://mentormag.ro/  este proprietatea societății LAURAP S.R.L., persoană juridică română, având cod unic de identificare 40238320, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/1907/2018, cu sediul în Jud. Suceava, Mun. Fălticeni, Bld. 2 Grăniceri, Bl.1, Sc.A, Et.2, Ap.8, e-mail: contact@caietulisurilor.ro.

Accesarea site-ului și achiziționarea produselor comercializate pe acest site implică acceptarea tuturor  termenelor și a condițiilor cuprinse în acest document, fără excepții, în acest sens recomandăm citirea completă a documentului.

 1. DEFINIȚII

În cuprinsul prezentului document, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

 • UTILIZATOR – este orice persoană fizică sau persoană juridică care vizitează site-ul și dorește achiziționarea de produse comercializate de către Comerciant;
 • PROPRIETAR/DEȚINĂTOR/COMERCIANT – societatea LAURAP S.R.L., persoana juridică care deține toate drepturile de proprietate asupra site-ului și a platformei;
 • VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului https://mentormag.ro/ sau a unei subsecțiuni din acesta;
 • COMUNICARE – înseamnă orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand PROPRIETAR;
 1. CONDIȚII DE UTILIZARE DE CĂTRE UTILIZATORI

Utilizatorul este responsabil pentru toate accesările sau comenzile plasate pe site.

De asemenea, Utilizatorul este de acord:

 • să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și
 • dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte sau incomplete, sau Proprietarul suspectează că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, Proprietarul are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs comenzilor, la libera sa alegere.
 • Datele și informațiile furnizate de Utilizator sunt supuse regulilor comunicate în Nota de informare privind prelucrarea datelor.
 1. COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

În legătură cu folosirea de către Utilizatorul a site-ului web, precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează, Utilizatorul este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:

 • comunice, transmită sau pună la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu are dreptul să o pună la dispoziție în conformitate legislația în vigoare sau în baza vreunei dispoziții contractuale;
 • accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;
 • modificarea site-ului în orice mod sau orice formă, în scopul de a obține acces neautorizat la site;
 • utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal;
 • folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credință;
 • prezentarea în mod expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentând-le că fiind aprobate de PROPRIETAR, fără acordul Proprietarului acordat în prealabil, în formă scrisă;
 • prezentarea că fiind o altă persoană sau reprezentant al unei entități, dacă informația este fictivă/eronată ori nu deține împuternicirile aferente;
 • transmiterea oricărui conținut sau informație care este ilegală, frauduloasă, amenințătoare, abuzivă, calomnioasă, defăimătoare, obscenă, pornografică, de ură, vulgare sau în alt mod, sau încalcă drepturile Proprietarului sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către PROPRIETAR);
 • transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;
 • modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la bază sau algoritmi a Site-ului;
 • eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site;
 • comportamente de hărțuire în mediul online;
 • crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții Proprietarului;
 • folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul PROPRIETAR prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișat pe site;
 • culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;
 • încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene.
 1. RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR

Utilizatorul va fi pe deplin responsabil pentru orice conținut, date sau informații comunicate sau afișate prin intermediul Site-ului.

Utilizatorul trebuie să fie conștient că furnizarea unor informații inexacte, incomplete sau eronate pot avea un impact asupra comercializării produselor.

Orice acțiune, de orice natură, întreprinsă de Utilizator în urma sfaturilor primite de la Comerciant, nu poate atrage sub nicio formă răspunderea proprietarului site-ului. Utilizatorul nu se va putea îndrepta împotriva proprietarului site-ului pentru nici un prejudiciu cauzat de recomandările de orice fel, suferite de utilizator ca urmare a instrucțiunilor.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității și a securității informațiilor.

În cadrul limitelor legale, Utilizatorul este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici Proprietarul și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, administratorii lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători față de Utilizator sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII SITE-ULUI

Având în vedere limitările tehnologice și legislative de la acest moment, accesarea acestui site reprezintă declarația de acceptanță a utilizatorilor asupra limitărilor serviciilor oferite astfel cum sunt explicate în acest document.

Proprietarului site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea site-ului sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că proprietarul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă ca proprietarul este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

În cazurile de forță majoră, proprietarul site-ului este exonerat total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Proprietarul site-ului, precum și orice alte părți implicate în crearea, dezvoltarea și funcționarea site-ului nu sunt responsabile pentru daunele indirecte, conexe, specifice și / sau determinate prin utilizarea site-ului, față de utilizatori, cum ar fi, dar fără a se limita la:

 • întreruperea serviciilor pentru orice perioadă de timp;
 • erori sau probleme de ordin tehnic;
 • probleme sau consecințe legate de utilizarea directă sau indirectă a site-ului;
 • răspuns întârziat sau lipsa unui răspuns pentru orice mesaj, cerere sau raport trimis;
 • daune fizice sau emoționale cauzate în timpul utilizării site-ului sau a oricărei componente a acestuia.
 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate informațiile care alcătuiesc site-ul www.mentormag.ro  (imagini, text, elemente audio, elemente grafice, elemente software, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate ș.a) inclusiv aparțin doar proprietarului, acesta având drept de autor asupra tuturor informațiilor.

Folosirea fără acordul proprietarului site-ului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește, conform legislației în vigoare, și va da dreptul proprietarului să își recupereze întregul prejudiciu de la persoana responsabilă.

Pentru sesizări privind încălcarea drepturilor de autor sau al mărcii, vă solicităm să ni le comunicați la adresa de e-mail contact@mentormag.ro.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Regulamentului European 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, proprietarul site-ului pune la dispoziție persoanelor vizate o Notă de informare privind prelucrarea datelor personale aici. (va fi link-uit)

Conform Regulamentului European 2016/679, persoana vizată are dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea sau restricționarea acestor date.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail contact@mentormag.ro.

Orice persoană are dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Aceasta are dreptul de a solicita Proprietarului să șteargă informațiile referitoare la persoana sa, contactând Proprietarul, în scris, pe adresa: contact@mentormag.ro .

De asemenea, proprietarul poate furniza datele cu caracter ale Utilizatorului altor societăți cu care se afla în relații de colaborare, precum și entităților care alcătuiesc brandul Proprietarului, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

 1. ALTE CLAUZE

Proprietarul are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului precum și comercializarea  produselor de pe site, , parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. Proprietarul nu va fi responsabil pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului sau, fără că prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor.

De asemenea, serviciile confirmate de către PROPRIETAR, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de PROPRIETAR.

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toata perioada și pe parcursul căreia Utilizatorul vizitează site-ul și /sau este client și în cazul în care încetează să mai aibă calitatea de utilizator al site-ului, va trebui sa respecte în continuare obligațiile din Termenii de utilizare, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere.

Daca Utilizatorul nu este de acord cu prezenții “Termeni și Condiții”, înseamnă că comercializarea produselor nu poate avea loc întrucât contractul dintre părți nu este agreat de Utilizator.

 1. COMERCIALIZARE PRODUSE. PERFECTAREA CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ, VALABILITATE.

Odată cu lansarea comenzii, Utilizatorul acceptă comunicarea prin e-mail sau telefon prin care reprezentanții Proprietarului își derulează activitatea. Prezentul contract la distanță intră în vigoare în momentul confirmării comenzii de către reprezentanții PROPRIETARULUI. Confirmarea se efectuează verbal (telefonic) sau electronic (e-mail).

Proprietarul nu consideră sub nici o formă o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Utilizatorul devine proprietarul produselor comandate după ajungerea acestora la destinație și recepția acestora.  

 1. PREȚURI, MODALITĂȚI DE PLATĂ, FACTURARE.

Prețurile sunt afișate pe pagina dedicată, conțin TVA și nu includ cheltuielile de livrare. În cazul în care prețul nu este afișat, Utilizatorul are posibilitatea de a cere o ofertă. Prețul produsului comandat este cel afișat la data plasării comenzii. Prețul imprimat pe factură este același cu cel transmis de reprezentanții PROPRIETARULUI în momentul confirmării comenzii / prețul specificat în site. Pe baza informațiilor deținute de PROPRIETAR și a celor furnizate  de Utilizatorul va fi emisă o factură pentru bunurile livrate. Totodată, coletul va fi însoțit de documentația prevăzută de lege pentru produsul /produsele comandat(e).

Utilizatorul este informat corect, conform termenilor și condițiilor, de disponibilitatea produsului comandat înainte de confirmarea livrării, deoarece pot apărea erori de comunicare în acest sens.

 1. MODALITATE PLATĂ CU CARD BANCAR

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

În cazul opțiunii de plată “Online prin card bancar” Utilizatorul va fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăți unde va completa un formular cu informațiile despre cardul acestuia.

Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” dezvoltat de organizațiile de carduri Visa/MasterCard și care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri emise sub sigle Visa sau MasterCard, datele legate de cardul titularului acestuia, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul titularului acestuia a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea titularului de card în acest sistem prin introducerea unui cod/parolă secretă cunoscută numai de titularul cardului, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

“3-D Secure” se asigură, în primul rând, că nici o informație legata de cardul Utilizatorul nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât LEI, tranzacțiile se efectuează în LEI, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului.

Important de știut! – Pentru plățile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la deținătorul de card!

Înainte de validarea plății, Utilizatorul trebuie să verifice cu atenție toate informațiile introduse. Odată validată plata, aceasta nu mai poate fi anulată.

 1. POLITICA DE RETUR

Conform OUG nr. 34/2014 Utilizatorul are dreptul de se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele și fără a suporta penalități în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care Utilizatorul sau un terț desemnat de acesta, intră în posesia fizică a produselor.

Utilizatorul trebuie să-și exercite dreptul de retragere prin informarea Proprietarului cu privire la decizia sa de a va retrage din contract, utilizând o declarație neechivoca. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient ca Utilizatorul să trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Proprietarul va restitui sumele achitate de către UTILIZATOR, inclusiv costurile livrării, în cazul returului integral.

La returnare, produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost primit, fără urme de uzura.

Condițiile dreptului de retragere se aplică doar consumatorilor persoane fizice, definite în art. 2 pct.1 al OUG 34/2014.

Nu pot fi returnate produsele care prezinta urme de lovire, deteriorare, uzură și sunt puse prin orice mijloc într-o stare necorespunzătoare repunerii în vânzare

 1. LEGEA GUVERNANTĂ

Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care are acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului Suceava.

 1. RECUNOAȘTEREA ȘI MODIFICĂRI ALE PREVEDERILOR

Proprietarul site-ului poate modifica Termenii contractuali, în orice moment, prin publicarea termenilor modificați pe acest site. Este responsabilitatea utilizatorilor să acest document, înainte de achiziționarea produselor. În situația în care vom modifica prevederile prezentului contract, nu avem obligația de a comunica aceste modificări fiecărui utilizator.

Utilizarea site-ului chiar și după modificarea unor clauze ale prezentului contract înseamnă că acestea au fost luate la cunoștință și sunt acceptate astfel cum au fost modificate.

Prin continuarea utilizării site-ului www.mentormag.ro  după ce modificările devin efective, utilizatorii acceptă și înțeleg să fie sub incidența noilor prevederi contractuale.

Dacă vreo dispoziție a documentului este invalidată din orice motiv, nu va atrage anularea întregului contract astfel încât dispozițiile contractuale rămase în vigoare vor continua să producă efecte.

Exceptând situațiile în care specificăm expres altfel, modificarea prevederilor este de imediată aplicabilitate. Dacă se utilizează în continuare site-ul, acceptul Utilizatorului se va considera ca fiind manifestat în mod expres.

În cazul unei divergențe apărute în legătură cu versiunea publicată a documentului, aplicabilă este ultima versiune publicată.

 1. CONTACT

În situația în care doriți să ne contactați, puteți să o faceți la adresa de e-mail contact@mentormag.ro  sau la adresa administrativă din Jud. Suceava, Mun. Fălticeni, Bld. 2 Grăniceri, Bl.1, Sc.A, Et.2, Ap.8, România.

 1. LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI

Site-ul poate furniza link-uri de acces către un site / o platformă terță, sens în care Proprietarul site-ului nu este responsabil pentru disponibilitatea și conținutul site-ului accesat. În acest sens, orice persoană care accesează un link de pe site se va supune termenilor de utilizare a site-ului/platformei respective.

Prezentul document este valabil din data de 05.10.2023.